Identyfikator artykułu : 00149919 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2019

Jaka jest różnica między połączeniem normalnym a opcją Secure Link (Bezpieczne połączenie)?

    Funkcja połączenia normalnego łączy się najłatwiej z subwooferem i dlatego nie zezwala na wskazanie urządzenia, z którym wymagane jest nawiązanie połączenia, gdy dostępnych jest wiele bezprzewodowych urządzeń audio.

    W przypadku funkcji Secure Link (Bezpieczne połączenie) można wskazać, że wymagane jest nawiązanie połączenia bezprzewodowego między głośnikiem w formie listwy a subwooferem. Ta funkcja może zapobiegać zakłóceniom w przypadku korzystania z wielu produktów bezprzewodowych, lub gdy sąsiedzi używają produktów bezprzewodowych.