Identyfikator artykułu : 00138051 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Nieoczekiwana zmiana ustawień funkcji TalkBack (Komunikaty głosowe) i Switch Access (Dostęp za pomocą przełączników)

  Po wykonaniu wstępnej konfiguracji w menu ustawień funkcja Switch Access (Dostęp za pomocą przełączników) może zmienić wartość na Off (Wył.), natomiast TalkBack (Komunikaty głosowe) na On (Wł.). W razie potrzeby wykonaj następujące czynności, aby przywrócić ustawienia.

  Jak zmienić stan funkcji Switch Access (Dostęp za pomocą przełączników):

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz Accessibility (Ułatwienia dostępu) w kategorii System Preferences (Preferencje systemu).
  4. Wybierz Services (Usługi).
  5. Wybierz Switch Access (Dostęp za pomocą przełączników).
  6. Wybierz State (Stan) i ustaw na wartość On (Wł.)

  Jak zmienić stan funkcji TalkBack (Komunikaty głosowe):

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz Accessibility (Ułatwienia dostępu) w kategorii System Preferences (Preferencje systemu).
  4. Wybierz Services (Usługi).
  5. Wybierz opcję TalkBack (Komunikaty głosowe).
  6. Wybierz State (Stan) i ustaw na wartość Off (Wył.)