Identyfikator artykułu : 00136947 / Ostatnia modyfikacja : 10.03.2019

Jak włączyć i wyłączyć tryb awaryjny?

  Jeśli telewizor działa niewłaściwe, przyczyną mogą być niektóre z pobranych aplikacji.
  Włączenie trybu awaryjnego pozwala sprawdzić, czy telewizor działa normalnie, ponieważ wyłączone będą wszystkie pobrane aplikacje.
  W razie stwierdzenia, że problem przestaje występować po włączeniu trybu awaryjnego, można rozważyć odinstalowanie pobranych aplikacji, które niekoniecznie są zgodne z platformą Android TV.

  Aby włączyć ttryb awaryjny, wykonaj poniższe czynności.

  1. Zresetuj telewizor.
   Informacje o resetowaniu telewizora zawiera następujący artykuł:  Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?
  2. Kiedy rozpocznie się animacja Google, naciśnij przycisk zmniejszania głośności (–) na pilocie i trzymaj go aż do zniknięcia animacji.
   W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie komunikat Tryb awaryjny.

  Aby opuścić Tryb awaryjny, zresetuj telewizor.
  Informacje o resetowaniu telewizora zawiera następujący artykuł:  Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?