Identyfikator artykułu : 00136947 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Jak włączyć/wyłączyć tryb awaryjny w telewizorze Sony z platformą Android TV?

  Jeśli telewizor działa niewłaściwe, przyczyną mogą być niektóre z pobranych aplikacji. Włączenie trybu awaryjnego powoduje wyłączenie wszystkich pobranych aplikacji i pozwala sprawdzić, czy telewizor działa normalnie. Jeśli problem przestaje występować po włączeniu trybu awaryjnego, rozważ odinstalowanie niedawno pobranych aplikacji. Aplikacje te może być niezgodne z platformą Android TV™ i powodować problemy.
   

  Jak włączyć tryb awaryjny

  1. Uruchom ponownie telewizor. Naciśnij przycisk POWER na pilocie telewizora i trzymaj go dotąd, aż pojawi się komunikat Wyłącz.
   Uwagi i szczegóły dotyczące restartowania podano w artykule Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?.
    
  2. Kiedy rozpocznie się animacja Google, naciśnij przycisk zmniejszania głośności () na pilocie i trzymaj go aż do zniknięcia animacji.
   W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlone zostaną słowa Tryb awaryjny.
    

  Jak wyłączyć tryb awaryjny

  Aby wyłączyć Tryb awaryjny, naciśnij przycisk POWER na pilocie telewizora i trzymaj go dotąd, aż pojawi się komunikat Wyłącz.

  Uwagi i szczegóły dotyczące restartowania podano w artykule Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?.