Identyfikator artykułu : 00128462 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Nie słyszę dźwięku telewizora z odbiornika AV podłączonego do dekodera telewizji kablowej. (z przewodem HDMI®)

  Nie słychać dźwięku telewizora, jeżeli połączenia lub ustawienia innych urządzeń są nieprawidłowe. Aby sprawdzić ustawienia i połączenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz przewód HDMI® do wyjścia HDMI OUT dekodera i gniazda HDMI SAT/CATV odbiornika AV.
  2. Podłącz drugi przewód HDMI® do wyjścia TV OUT odbiornika AV i wejścia telewizora HDMI IN1.
  3. Zmień funkcję odbiornika AV na SAT/CATV.
  4. Ustaw wejście telewizora jako HDMI1.
  5. W odbiorniku AV ustaw wyjście audio jako głośnik lub Głośnik+HDMI.
  6. W telewizorze ustaw wyjście głośników telewizora jako Zestaw muzyczny.