Identyfikator artykułu : 00150083 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Nic nie pojawia się na ekranie telewizora, gdy urządzenie wideo jest podłączone do gniazda wejściowego wideo kompozytowego lub komponentowego odbiornika AV, gdy odbiornik i telewizor są połączone kablem HDMI.

  Odbiornik AV nie jest zdolny do konwersji wejściowego sygnału wideo kompozytowego lub komponentowego na wyjściowy sygnał HDMI®. Aby wyświetlać obrazy na ekranie telewizora, gdy urządzenie wideo jest podłączonego do gniazda wejściowego wideo kompozytowego lub komponentowego odbiornika AV, wówczas telewizor należy podłączyć do gniazda wyjściowego wideo kompozytowego lub komponentowego odbiornika AV, a nie do gniazda wyjściowego HDMI (jak na ilustracji poniżej).

  Podłączenie odbiornika AV

  Wybierz gniazdo wyjściowe odbiornika AV podłączonego do telewizora odpowiednio do metody przesyłania sygnału do odbiornika AV, a następnie sprawdź, czy obraz pojawia się na ekranie telewizora. Poniżej opisano przykładowe połączenia.

  • Jeśli urządzenie wideo jest podłączone do gniazda VIDEO/AUDIO w obszarze gniazd SAT/CATV odbiornika AV kablem kompozytowym, podłącz wyjście MONITOR OUT z obszaru gniazd VIDEO odbiornika AV i telewizor kablem RCA.
  • Gdy urządzenie wideo i odbiornik AV są połączone kablem komponentowym, podłącz gniazdo MONITOR OUT z obszaru COMPONENT VIDEO MONITOR OUT odbiornika AV i telewizor kablem komponentowym.

  UWAGI:

  • Jeśli urządzenie wideo jest wyposażone w wyjście HDMI, podłącz to urządzenie i odbiornik AV kablem HDMI, a następnie sprawdź, czy na ekranie telewizora pojawia się obraz. Więcej informacji na temat różnych typów połączeń zawierają dane techniczne oraz dostarczona instrukcja obsługi.
  • Sygnał audio z urządzenia wideo popłynie przez wyjście odbiornika AV, gdy funkcja wejściowa odbiornika AV zostanie zmieniona na zgodnie z funkcją, do której podłączone jest urządzenie wideo. Użyj przycisków Input na pilocie z zestawu albo selektora INPUT SELECTOR na odbiorniku AV.