Identyfikator artykułu : 00119126 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Urządzenie nie włącza się po przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania.

  Jeśli odbiornik AV nie włącza się po przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania, może być to spowodowane przerwaniem aktualizacji, np. przerwą w zasilaniu lub odłączeniem przewodu. W takich przypadkach aktualizacja nie zakończy się pomyślnie i urządzenie nie włączy się.

  Aby dokończyć aktualizację i przywrócić działanie urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

  1. Odłącz przewód zasilający od odbiornika AV i odczekaj przynajmniej 1 minutę
  2. Podłącz przewód zasilający odbiornika AV do gniazda zasilania
  3. Odczekaj około 5 minut. Usłyszysz kliknięcie przekaźnika
  4. Dioda LED nad przyciskiem zasilania zacznie migać, co oznacza, że oprogramowanie aktualizuje się automatycznie
   • Jeśli dioda LED nie miga, ale świeci się ciągłym światłem, należy odczekać 5 minut i przejść do kroku 6
  5. Odczekaj ok. 5-30 minut (w zależności od przetwarzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
  6. Na przednim wyświetlaczu odbiornika AV pojawi się komunikat „COMPLETE” (Zakończono), który informuje o zakończonej aktualizacji
  7. Odczekaj 3 minuty, aż odbiornik AV ponownie się uruchomi
  8. Odbiornik AV jest już gotowy do normalnego działania