Identyfikator artykułu : 00125279 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawiają się komunikaty UPDATE [Aktualizacja] i ERROR [Błąd].

Polski

    Wykonaj następujące czynności:

    1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego. Odczekaj kilka minut i ponownie podłącz zasilanie.
    2. Włącz amplituner wielokanałowy.
    3. Ponownie wykonaj instrukcję Aktualizacji z pamięci USB.

    Jeśli pomimo ponownej aktualizacji problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.