Identyfikator artykułu : 00125279 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawiają się komunikaty UPDATE [Aktualizacja] i ERROR [Błąd].

Polski

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wykonaj następujące czynności:

  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego. Odczekaj kilka minut i ponownie podłącz zasilanie.
  2. Włącz amplituner wielokanałowy.
  3. Ponownie wykonaj instrukcję Aktualizacji z pamięci USB.

Jeśli pomimo ponownej aktualizacji problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.