Identyfikator artykułu : 00116730 / Ostatnia modyfikacja : 28.05.2021Drukowanie

Na ekranie jest widoczny komunikat "error 4057", a telewizor zawiesza się

  WAŻNE: W przypadku urządzeń z serii XE70_X70E_X72E i WE61_W61E_WE66_W66E należy najpierw zapoznać się z następującym artykułem: Nie mogę uzyskać dostępu do aplikacji IPTV i pojawia się błąd 22 po nagłym uruchomieniu funkcji Refresh Internet Content.

  Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania przez Network Direct Download (NDD), możesz zauważyć następujące symptomy:

  1. Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego pojawia się błąd 4057
  2. Telewizor zawiesza się 6–10 sekund po rozruchu

  W obu przypadkach dostępne jest tymczasowe obejście problemu.

  • Symptom 1: Wykonaj następujące czynności:
   • Przejdź do [Home] (Ekran główny)> [Settings] (Ustawienia)> [System settings] (Ustawienia systemowe)> [setup] (konfiguracja)> [Auto Startup] (Automatyczne uruchamianie) w celu ponownego zainicjowania połączenia sieciowego
   • Odinstaluj aktualizację oprogramowania układowego. W tym celu przejdź do [Home] > (Ekran główny) [Settings] (Ustawienia) > [Customer support] (Obsługa klienta) > [Software update] (Aktualizacja oprogramowania) > [Network] (Sieć)

   

  • Objaw 2: Wykonaj następujące czynności: 
   • Odłącz telewizor od zasilania i ponownie podłącz po upływie 10 sekund
   • Po włączeniu telewizora zmień predefiniowane ustawienia Wi-Fi na wartość OFF (Wył.) (w ciągu 6 sekund), wykonując następujące czynności:
    • [Home] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia) > [Setup] (Konfiguracja) > [Network] (Sieć) > [Build in Wi-fi] (Wbudowane Wi-Fi) > [Off] (Wył.)
    • Zresetuj telewizor, naciskając jednocześnie przycisk ze strzałką w górę (NIE głośności, ani programu) na pilocie i przycisk zasilania na telewizorze. 
     Przycisk ze strzałką w górę na pilocie

     Telewizor zresetuje się i wyłączy. Włącz ponownie telewizor i upewnij się, że sieć WLAN jest wyłączona.

  WAŻNE: Utracisz wszystkie swoje ustawienia.