Identyfikator artykułu : 00138813 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2017Drukowanie

Telewizor nie emituje obrazu lub dźwięku, zawiesza się albo nie znajduje kanałów podczas strojenia DVB-S i nie można zaktualizować oprogramowania układowego

  Jeżeli opisane poniżej objawy dotyczą Twojego telewizora Bravia, może to oznaczać, że w systemie zostały zapisane nieprawidłowe dane i należy przeprowadzić proces odzyskiwania.

  Objawy

  • Brak obrazu i dźwięku po włączeniu telewizora, nawet jeżeli działa podświetlenie
  • Telewizor zawiesza się podczas strojenia DVB-S
  • Podczas strojenia DVB-S brakuje 14 kanałów
  • Nie powiodła się aktualizacja telewizora przy próbie zainstalowania aktualizacji oprogramowania układowego przez złącze USB

  Firma Sony przygotowała oprogramowanie do odzyskiwania, aby pomóc w przywróceniu normalnego działania telewizora w przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych objawów. Aby zainstalować oprogramowanie do odzyskiwania, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

  1. Musisz dysponować urządzeniem pamięci USB o pojemności co najmniej 1 GB i sformatować je, wybierając system plików FAT32
  2. Pobierz pakiet oprogramowania do odzyskiwania i rozpakuj plik
  3. rozpakowany plik do katalogu głównego sformatowanego urządzenia pamięci USB
  4. Włącz telewizor
  5. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB znajdującego się z boku jednostki
  6. Wyciągnij wtyczkę zasilania i odczekaj co najmniej 10 sekund
  7. Ponownie podłącz wtyczkę zasilania
  8. Naciśnij przycisk [Power], aby włączyć urządzenie i:
   1. Sprawdź, czy dioda LED poniżej logo SONY u dołu telewizora świeci się na zielono
   2. Po upływie 20–30 sekund dioda LED powinna zacząć migać na żółto. Migająca dioda LED oznacza, że instalacja aktualizacji oprogramowania jest w trakcie

    WAŻNE: W czasie instalacji oprogramowania układowego nie należy wyjmować urządzenia USB, wyłączać telewizora ani odłączać go od źródła zasilania.
  9. Po upływie 1–2 minut dioda LED powinna przestać migać. Naciśnij przycisk [Power], aby włączyć telewizor

   Jeżeli logo SONY pojawi się na ekranie i dioda LED zaświeci się na zielono, będzie to oznaczać, że instalacja oprogramowania do odzyskiwania przebiegła pomyślnie.
  10. Wyjmij urządzenie pamięci USB z gniazda w telewizorze
  11. Zalecamy aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania układowego telewizora Bravia dostępnej na tej stronie i postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji