Identyfikator artykułu : 00120692 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018Drukowanie

Nie można korzystać z pilota po przywróceniu ustawień fabrycznych lub usunięciu pilota z listy urządzeń w ustawieniach Bluetooth

    Aby zarejestrować pilota, należy wykonać następujące czynności:

    1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w pilocie.
    2. Naciśnij na telewizorze przycisk INPUT (Wejście) i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, a następnie na wyświetlonym ekranie zarejestruj pilota z panelem dotykowym.

    UWAGA: Jeśli po wykonaniu wyżej opisanej czynności pilot nadal nie działa, może okazać się konieczna jego konfiguracja