Identyfikator artykułu : 00126297 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2023Drukowanie

Z którego kanału routera bezprzewodowego — lub punktu dostępu — w paśmie 2,4 GHz można korzystać w celu podłączenia do Internetu?

  Dostępne są następujące kanały routera/punktu dostępowego sieci bezprzewodowej pracującego w paśmie 2,4 GHz:

  • Dostępne są kanały 1–13.
   UWAGA: Dostępność kanałów 12 i 13 zależy od modelu telewizora, wersji oprogramowania i regionu.

  W przypadku telewizorów z roku 2017 i wcześniejszych należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.
  Informacje o sposobie aktualizacji zawiera artykuł Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

  W celu zmniejszenia zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia zaleca się ustawienie kanału w routerze bezprzewodowym na Automatyczny.
  Jeżeli telewizor jest jedynym urządzeniem, które nie łączy się routerem bezprzewodowym lub punktem dostępowym, router lub punkt dostępowy może wykorzystywać do komunikacji kanał 12 lub 13. W takim przypadku wybierz inny kanał. W celu zmniejszenia zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia zaleca się wybór kanału 1, 6 lub 11.

  UWAGA: szczegółowych informacji o wybieraniu ustawień kanału należy szukać w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego lub u jego producenta.