Identyfikator artykułu : 00119025 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jakie informacje należy zawrzeć podczas zapytania drogą mailową?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Podczas przesyłania zapytań dotyczących czujnika Smart Tennis Sensor drogą mailową prosimy załączyć następujące informacje:

 • Wersja aplikacji Smart Tennis Sensor
 • Model i wersja systemu operacyjnego urządzenia, na którym aplikacja jest zainstalowana
 • Numer seryjny czujnika

Użyj niżej wymienionych informacji jako punktów odniesienia podczas spisywania danych.

Dla urządzeń z systemem Android:

 • Nazwa modelu (numer modelu):
 • Wersja systemu Android (numer wersji programu):
 • Wersja aplikacji "Smart Tennis Sensor":
 • 7-cyfrowy numer seryjny czujnika Smart Tennis Sensor:

Dla urządzeń z systemem iOS:

 • Nazwa modelu (numer modelu):
 • Wersja systemu iOS:
 • Wersja aplikacji "Smart Tennis Sensor":
 • 7-cyfrowy numer seryjny czujnika Smart Tennis Sensor:

UWAGA: Numer seryjny znajduje się na spodzie czujnika, jak pokazano na poniższym rysunku.

obraz