Identyfikator artykułu : 00119025 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jakie informacje należy zawrzeć podczas zapytania drogą mailową?

  Podczas przesyłania zapytań dotyczących czujnika Smart Tennis Sensor drogą mailową prosimy załączyć następujące informacje:

  • Wersja aplikacji Smart Tennis Sensor
  • Model i wersja systemu operacyjnego urządzenia, na którym aplikacja jest zainstalowana
  • Numer seryjny czujnika

  Użyj niżej wymienionych informacji jako punktów odniesienia podczas spisywania danych.

  Dla urządzeń z systemem Android:

  • Nazwa modelu (numer modelu):
  • Wersja systemu Android (numer wersji programu):
  • Wersja aplikacji "Smart Tennis Sensor":
  • 7-cyfrowy numer seryjny czujnika Smart Tennis Sensor:

  Dla urządzeń z systemem iOS:

  • Nazwa modelu (numer modelu):
  • Wersja systemu iOS:
  • Wersja aplikacji "Smart Tennis Sensor":
  • 7-cyfrowy numer seryjny czujnika Smart Tennis Sensor:

  UWAGA: Numer seryjny znajduje się na spodzie czujnika, jak pokazano na poniższym rysunku.

  obraz