Identyfikator artykułu : 00123131 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Dlaczego ani ja, ani moje dziecko nie możemy zsynchronizować danych po zaktualizowaniu aplikacji Smart Tennis Sensor?

    Zależnie od kraju rejestracji lub obszaru użytkowania mogą obowiązywać przepisy prawne definiujące wiek minimalny użytkownika, uprawniający do korzystania z aplikacji. Użytkownicy, którzy nie przekroczyli tego wieku, nie będą mogli korzystać z funkcji synchronizacji z serwerem. Informacje o wieku minimalnym dla danego kraju/obszaru można znaleźć w warunkach użytkowania w menu aplikacji.

    W związku z tym dane o odbiciach, dane profilu, wybrane rakiety ani "Zdjęcia dnia" nie będą synchronizowane z serwerem, dopóki użytkownik nie osiągnie wymaganego przez aplikację wieku minimalnego. Należy także pamiętać, że tych danych nie można sprawdzać na innych urządzeniach ani komputerach.

    UWAGA: Dane, które już zostały przesłane na serwer, staną się ponownie dostępne, gdy użytkownik osiągnie wiek minimalny wymagany przez prawo.