Identyfikator artykułu : 00123131 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Dlaczego ani ja, ani moje dziecko nie możemy zsynchronizować danych po zaktualizowaniu aplikacji Smart Tennis Sensor?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zależnie od kraju rejestracji lub obszaru użytkowania mogą obowiązywać przepisy prawne definiujące wiek minimalny użytkownika, uprawniający do korzystania z aplikacji. Użytkownicy, którzy nie przekroczyli tego wieku, nie będą mogli korzystać z funkcji synchronizacji z serwerem. Informacje o wieku minimalnym dla danego kraju/obszaru można znaleźć w warunkach użytkowania w menu aplikacji.

W związku z tym dane o odbiciach, dane profilu, wybrane rakiety ani "Zdjęcia dnia" nie będą synchronizowane z serwerem, dopóki użytkownik nie osiągnie wymaganego przez aplikację wieku minimalnego. Należy także pamiętać, że tych danych nie można sprawdzać na innych urządzeniach ani komputerach.

UWAGA: Dane, które już zostały przesłane na serwer, staną się ponownie dostępne, gdy użytkownik osiągnie wiek minimalny wymagany przez prawo.