Identyfikator artykułu : 00111023 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2017Drukowanie

Uwagi dotyczące akumulatorów i czasu ich pracy

Informacje na temat czasu pracy akumulatorów

  Czas pracy akumulatora a liczba możliwych do wykonania zdjęć

  Zarówno czas pracy akumulatora, jak i liczba zdjęć możliwych do wykonania lub wyświetlenia, które są podane w instrukcji obsługi, są średnimi wartościami zmierzonymi w określonych warunkach.

  Akumulator może wyczerpać się szybciej w zależności od warunków zdjęciowych, a zwłaszcza w następujących sytuacjach:

  • gdy często korzysta się z funkcji zbliżenia,
  • gdy często korzysta się z lampy błyskowej,
  • po ustawieniu maksymalnej jasności ekranu LCD,
  • podczas filmowania przez dłuższy czas,
  • gdy wykonuje się zdjęcia w niskiej temperaturze.

  Ładowanie akumulatora

  • Temperatura zalecana do ładowania akumulatora zawiera się w przedziale 10-30°C. W innych temperaturach akumulator może nie naładować się wystarczająco.
  • Należy się upewnić, że podczas ładowania akumulatora świeci się na ładowarce kontrolka CHARGE.
  • Należy prawidłowo włożyć akumulator do ładowarki.
  • Jeśli styki akumulatora są zanieczyszczone, może on nie naładować się do końca. W takim przypadku należy je oczyścić z kurzu delikatną ściereczką lub bawełnianym wacikiem.
  • Akumulator rozładuje się, nawet jeśli w ogóle nie będzie używany. Najlepiej naładować akumulator na dzień przed włożeniem go do aparatu lub na krótko przed rozpoczęciem fotografowania.

    

  Rozwiązywanie problemów z ładowarką

  • Kontrolka CHARGE może migać na dwa sposoby.
   • Powolne miganie: lampka włącza się i wyłącza co 1,5 sekundy.
   • Szybkie miganie: lampka włącza się i wyłącza co 0,15 sekundy.
  • Działania, które należy podjąć, zależą od sposobu migania kontrolki CHARGE.


   Gdy kontrolka CHARGE miga powoli
   Ładowanie zostało wstrzymane. Urządzenie znajduje się w stanie czuwania.
   Gdy temperatura otoczenia wykracza poza zakres odpowiedni do ładowania, ładowarka automatycznie zawiesza pracę.
   Kiedy temperatura otoczenia powróci do dopuszczalnego zakresu, zaświeci się kontrolka CHARGE, a ładowarka wznowi działanie.
   Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze 10-30°C.


   Gdy kontrolka CHARGE miga szybko
   Należy postępować według poniższego schematu.

   Należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie podłączyć ponownie, dociskając go.
   1
   Kontrolka CHARGE ponownie miga:
   należy zastosować inny akumulator.
   Kontrolka CHARGE świeci się i nie miga ponownie:
   jeśli kontrolka CHARGE gaśnie z powodu upłynięcia czasu ładowania, nie występuje żaden problem.
   2
   Kontrolka CHARGE ponownie zaczyna migać:
   występuje problem z danym urządzeniem.
   Kontrolka CHARGE świeci się, ale nie zaczyna migać:
   jeśli kontrolka CHARGE gaśnie z powodu upłynięcia czasu ładowania, problem występuje w zastosowanym wcześniej akumulatorze.
   3
   Należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Sony zajmującym się produktem, w którym wystąpił problem.

  Efektywne korzystanie z akumulatora

  • Akumulator szybciej rozładowuje się w niskich temperaturach, dlatego czas jego pracy w takich warunkach jest krótszy. W celu wydłużenia czasu pracy akumulatora, należy trzymać go blisko ciała, aby ogrzewał się od jego temperatury, a wkładać go do aparatu tuż przed rozpoczęciem fotografowania.
  • Akumulator rozładuje się szybciej, jeśli będzie się często korzystać z lampy błyskowej lub z funkcji zbliżenia.
  • Warto mieć zapasowe akumulatory, które mogłyby wystarczyć na czas dwu- lub trzykrotnie dłuższy od planowanego na fotografowanie. Warto też robić zdjęcia próbne przed wykonaniem tych właściwych.
  • Nie należy narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
  • Nie należy narażać akumulatora na działanie wysokich temperatur, np. pozostawiając go w samochodzie w nasłonecznionym miejscu.
  • Należy wyłączać aparat, gdy się z niego nie korzysta.

  Sposób przechowywania akumulatora

  • Akumulator należy przechowywać w stanie pełnego rozładowania, w suchym i chłodnym miejscu. Aby przechowywany akumulator zachował sprawność, należy raz do roku w pełni go naładować, a następnie rozładować, używając go w aparacie.
  • Aby rozładować akumulator, należy pozostawić aparat w trybie pokazu slajdów do chwili, aż skończy się zasilanie.
  • Aby styki akumulatora nie zardzewiały lub nie nastąpiło ich zwarcie itp., akumulator należy przechowywać w plastikowym woreczku. W ten sposób unika się jego kontaktu z przedmiotami metalowymi.

  Czas pracy akumulatora 

  • Czas pracy akumulatora jest ograniczony. Pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z upływem czasu i wielokrotnym używaniem. Jeśli czas pracy akumulatora znacznie się skróci, należy wymienić go na nowy.
  • Czas pracy akumulatora zależy od sposobu jego przechowywania oraz warunków, w jakich się go używa.

  Podróbki akumulatorów

  Firma Sony zdaje sobie sprawę z istnienia na rynku akumulatorów do złudzenia podobnych do oryginalnych akumulatorów marki Sony, które są ich imitacją. Takie podróbki mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowania, przegrzewać się, doprowadzić do samozapłonu lub rozpaść się.

  Niektóre z nich nie spełniają standardów jakościowych firmy Sony, wymagań związanych z długim czasem użytkowania ani z intensywną eksploatacją oraz mogą doprowadzić do zniszczenia urządzeń lub wręcz do wypadków kończących się obrażeniami ciała lub innymi uszkodzeniami.

  Dla własnego bezpieczeństwa warto więc korzystać z akumulatorów będących oryginalnymi produktami firmy Sony przeznaczonymi do jej kamer i aparatów cyfrowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania nieoryginalnych akumulatorów.

  Stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association: Uwagi dotyczące podróbek akumulatorów