Identyfikator artykułu : 00140464 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Jak można korzystać z przycisków programowalnych i dostosowywać ich działanie?

  Przyciski programowalne pełnią różne funkcje zależnie od kontekstu. Funkcja przypisana każdemu z nich jest widoczna na ekranie. Aby skorzystać z funkcji widocznej w prawym górnym rogu ekranu, należy nacisnąć przycisk programowalny A. Aby skorzystać z funkcji widocznej w prawym dolnym rogu ekranu, należy nacisnąć przycisk programowalny B. Aby skorzystać z funkcji widocznej na środku, należy nacisnąć środek kółka sterującego (przycisk programowalny C).

  Obraz

  Aby dostosować działanie przycisków programowalnych B i C, należy wykonać poniższe czynności.

  UWAGI:

  • Nie można dostosowywać działania przycisku programowalnego A.
  • Po dostosowaniu działania przycisku programowalnego można go używać tylko w trybach fotografowania P (Program Auto — Program automatyczny), A (Aperture Priority — Preselekcja przysłony), S (Shutter Priority — Priorytet migawki) i M (Manual Exposure — Ręczne nastawianie ekspozycji).
  • Funkcja przycisków programowalnych może być niedostępna, jeśli aparat nie ma najnowszej wersji oprogramowania układowego. Należy dbać o aktualizowanie aplikacji i oprogramowania układowego aparatu do najnowszych wersji.

  Dostosowywanie działania przycisku programowalnego B:

  UWAGA: ustawieniem domyślnym przycisku programowalnego B jest Shoot.Tips (Wskazówki dotyczące fotografowania).

  1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję Setup (Ustawienia).
  2. W menu Setup (Ustawienia) wybierz opcję Soft key B Setting (Ustawienie przycisku programowalnego B) i odpowiednią funkcję.

  Dostosowywanie działania przycisku programowalnego C:

  UWAGA: ustawieniem domyślnym przycisku programowalnego C jest Shoot Mode (Tryb fotografowania).

  1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję Setup (Ustawienia).
  2. W menu Setup (Ustawienia) wybierz kolejno opcje Soft key C Setting (Ustawienie przycisku programowalnego C) i Custom (Niestandardowe).
  3. Następnie wybierz odpowiednie ustawienie opcji Assign a function to Custom 1, Custom 2, or Custom 3 (Przypisz funkcję ustawieniu niestandardowemu 1, 2 lub 3).