Identyfikator artykułu : 00110119 / Ostatnia modyfikacja : 25.08.2017Drukowanie

Co zrobić, jeżeli żadna funkcja nie działa prawidłowo, mimo że zasilanie jest włączone?

    Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (Zasilanie) przez co najmniej 7 sekund, aby wyłączyć aparat, a następnie naciśnij ponownie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie), aby włączyć urządzenie.