Identyfikator artykułu : 00109289 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2017Drukowanie

Aparat nie jest rozpoznawany po podłączeniu do komputera za pomocą przewodu USB. Jak rozwiązać ten problem?

Aparat nie jest rozpoznawany po podłączeniu do komputera za pomocą przewodu USB.

  Jeśli kreator nie uruchomi się automatycznie na komputerze z systemem Windows, sprawdź, czy ikona BLOGGIE jest widoczna w menu Komputer lub Mój komputer. Jeśli ikona BLOGGIE nie jest wyświetlana, sprawdź następujące rozwiązania.
  • Upewnij się, że aparat jest prawidłowo podłączony do komputera.
  • Odłącz od komputera inne urządzenia USB (poza myszą i klawiaturą). Aparat może nie być prawidłowo rozpoznany, jeżeli podłączone są inne urządzenia.
  • Jeżeli komputer jest wyposażony w wiele portów USB, spróbuj użyć innego portu. W przypadku niektórych komputerów każdemu portowi odpowiada inny kontroler USB. W takiej sytuacji użycie innego portu może rozwiązać problem.
  • Podłącz aparat lub przewód USB bezpośrednio do portu USB w komputerze. Jeżeli korzystasz z koncentratora USB, aparat może nie zostać prawidłowo rozpoznany.
  • Włącz aparat. Jeżeli podłączysz wyłączony aparat do komputera, w aparacie będzie włączony tryb ładowania. Włącz aparat przed podłączeniem go do komputera.
  • Jeżeli włączysz komputer po podłączeniu aparatu, aparat może nie zostać rozpoznany. Najpierw włącz komputer i poczekaj, aż się uruchomi, a następnie podłącz aparat.

  Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.