Identyfikator artykułu : 00105191 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Podczas podłączania iPoda do źródła niezawierającego żadnych treści wyświetla się komunikat "No Playable Data" [Brak danych do odtworzenia] w trybie Passenger App [Obsługa przez pasażera]. Czy można to zmienić?

    Tak, można usunąć ten problem. Pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania, aby włączyć tę funkcję.