Identyfikator artykułu : 00104882 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2015Drukowanie

Czy odtwarzacz WALKMAN z systemem operacyjnym Android może odtwarzać podcasty?

  Aplikacja do odtwarzania muzyki nie obsługuje podcastów. Jednak możliwe jest przesyłanie podcastów do odtwarzacza WALKMAN za pomocą oprogramowania Media Go i odtwarzanie ich w aplikacji Play Music.

  UWAGI:

  WAŻNE: Firma Sony nie zapewnia pomocy technicznej dotyczącej aplikacji niezainstalowanych fabrycznie na odtwarzaczu WALKMAN i nie gwarantuje ich prawidłowego działania.  


  Przesyłanie podcastów do odtwarzacza WALKMAN za pomocą aplikacji Media Go

  UWAGA: Szczegółowe informacje na temat subskrybowania podcastów znajdziesz w witrynie internetowej Media Go.

  1. Uruchom aplikację Media Go i podłącz odtwarzacz WALKMAN do komputera.

   Gdy podłączony odtwarzacz WALKMAN zostanie prawidłowo rozpoznany, nazwa jego modelu wyświetli się w polu"Destination"  (Urządzenie docelowe) znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Media Go.

   obraz1
  2. Wybierz podcast, który chcesz przesłać do odtwarzacza WALKMAN.

   Kliknij Library - Podcasts (Biblioteka — Podcasty) w oknie nawigacji, aby wyświetlić listę subskrybowanych podcastów, a następnie wybierz podcast, który chcesz przesłać.


   obraz2

   UWAGA: Wybrany podcast zostanie wyświetlony na niebieskim tle. Aby zaznaczyć kilka podcastów, kliknij wybrane podcasty, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  3. Prześlij wybrane podcasty do odtwarzacza WALKMAN.
   Po wybraniu podcastów kliknij przycisk Add To (Dodaj do).

   Rozpocznie się przesyłanie podcastów do odtwarzacza WALKMAN.

   obraz3
  4. Odtwórz podcasty za pomocą aplikacji Play Music.