Identyfikator artykułu : 00129804 / Ostatnia modyfikacja : 28.09.2015Drukowanie

Czy można usunąć dane dotyczące parowania ze sparowanego urządzenia?

    Nie można usunąć danych dotyczących parowania ze sparowanego urządzenia. Aby usunąć dane dotyczące parowania, rozłącz sparowane urządzenia.

    UWAGA: Po zresetowaniu urządzenia wszystkie ustawienia zostaną usunięte.

    Instrukcja resetowania urządzenia jest dostępna w podręczniku użytkownika.