Identyfikator artykułu : 00168465 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Nie można połączyć urządzenia Xperia ze wzmacniaczem TA-ZH1ES

    Włącz urządzenie Xperia, a następnie podłącz przewód.

    Uwaga:
    W przypadku smartfona Xperia XA przewód należy podłączyć przy wyłączonym smartfonie, a dopiero potem włączyć smartfon.

    Jeśli nadal nie udaje się podłączyć urządzenia Xperia, należy sprawdzić, czy jest w nim zainstalowana najnowsza wersja systemu operacyjnego Android, a następnie wykonać poniższe czynności.

    Xperia Z2/ZL2
    Otwórz okno Sound (Dźwięk), po czym zaznacz opcję Hi-res Audio via USB (Dźwięk o wysokiej rozdzielczości przez USB).

    Xperia Z3
    Otwórz okno Sound (Dźwięk) i wybierz opcję Audio Settings (Ustawienia dźwięku). Następnie zaznacz opcję Hi-res Audio via USB (Dźwięk o wysokiej rozdzielczości przez USB).

    Xperia Z4/Z5
    1. Otwórz Aplikacje.
    2. Wybierz opcje Settings -> Device Connection (Ustawienia -> Połączenie urządzenia).
    3. Wybierz opcje USB Connectivity -> Detect USB device (Łączność przez USB - > Wykryj urządzenie USB).

    UWAGA: Jeśli system operacyjny modeli Xperia Z2/ZL2/Z3 został zaktualizowany do wersji Android 5.0 lub nowszej, wymienione powyżej ustawienia są niedostępne. Aktualizacja wersji systemu Android powoduje, że stają się one niepotrzebne.

    Obraz

    [A] USB adaptor (not supplied) Use the USB adaptor that is sold separately for your smartphone. Connect it to the smartphone.
    [B] Przewód Micro USB (sprzedawany oddzielnie).