Identyfikator artykułu : 00277159 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2022Drukowanie

Nie mogę sparować lub połączyć słuchawek LinkBuds (WF-L900) ze swoim urządzeniem: rozwiązywanie problemów z łączem Bluetooth

  Jeśli sparowanie słuchawek LinkBuds nie udaje się lub zajmuje dużo czasu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami odpowiednio do sytuacji:

  Parowanie słuchawek LinkBuds z pierwszym urządzeniem długo trwa

  Jeśli parowanie słuchawek LinkBuds z pierwszym urządzeniem trwa ponad pięć minut, wykonaj następujące czynności:

  1. Z powrotem włóż słuchawki LinkBuds do etui z funkcją ładowania. Delikatnie dociśnij słuchawki LinkBuds, aż usłyszysz kliknięcie, po czym zamknij pokrywkę.

   Uwaga: Jeśli włożeniu słuchawek LinkBuds nie towarzyszy kliknięcie, upewnij się, że wkładki dopasowujące są prawidłowo ułożone. Dalsze informacje podano w części „Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie” w Przewodniku pomocniczym.


   [A]: Upewnij się, że na słuchawki LinkBuds są prawidłowo założone wkładki dopasowujące. Dopasuj wystającą część słuchawki LinkBuds do wycięcia we wkładce dopasowującej (A). Upewnij się, że wkładka dopasowująca jest całkowicie nałożona.
  2. Wyjmij słuchawki LinkBuds z etui i sparuj je z urządzeniem odtwarzającym.

  Nie jest możliwe sparowanie słuchawek LinkBuds z drugim urządzeniem

  Jeśli nie możesz sparować słuchawek LinkBuds z drugim urządzeniem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Włóż słuchawki LinkBuds do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywkę.
   Uwaga: Jeśli włożeniu słuchawek LinkBuds nie towarzyszy kliknięcie, upewnij się, że wkładki dopasowujące są prawidłowo ułożone. Dalsze informacje podano w części „Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie” w Przewodniku pomocniczym.
  2. Wyjmij słuchawki LinkBuds z etui i sprawdź, czy możesz je sparować z drugim urządzeniem.
  3. Z powrotem włóż słuchawki LinkBuds do etui, zamknij pokrywkę, po czym ją otwórz. Nie wyjmuj słuchawek LinkBuds z etui.
  4. Po otwarciu pokrywki na mniej więcej pięć sekund naciśnij przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania. Trzymaj przycisk dotąd, aż zacznie migać wskaźnik.
  5. Wyjmij słuchawki LinkBuds i sparuj je z drugim urządzeniem.
  6. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, uruchom ponownie urządzenie odtwarzające i Wykonaj inicjalizację słuchawek LinkBuds. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji obejrzyj to wideo lub odwiedź stronę Inicjalizacja słuchawek LinkBuds:
   • UWAGA: Inicjalizacja powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień głośności itp. oraz skasowanie wszystkich informacji o parowaniu. W tym przypadku usuń z podłączanego urządzenia informacje dotyczące parowania ze słuchawkami, a następnie powtórz parowanie urządzeń.


  7. Upewnij się, że słuchawki LinkBuds są zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego.