Identyfikator artykułu : 00100530 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Dlaczego przesyłanie sygnału w trybie HDMI pass-through jest przerywane po 20–30 sekundach?

  Tryb pass-through umożliwia przesyłanie sygnałów HDMI (takich jak dźwięk) do telewizora, nawet gdy wzmacniacz działa w trybie oczekiwania.

  W przypadku europejskich modeli dostępne są dwa ustawienia:
  Auto: Jeśli wzmacniacz działa w trybie oczekiwania, a telewizor jest włączony, sygnały HDMI są przesyłane przez gniazdo HDMI OUT wzmacniacza.
  Off [Wył.]: Wzmacniacz nie przesyła żadnych sygnałów HDMI w trybie oczekiwania.

  Aby móc korzystać z trybu pass-through, należy się upewnić, że:

  W przypadku wielokanałowego wzmacniacza AV:

  1. Dla opcji Control for HDMI [Sterowanie przez HDMI] wybrano ustawienie ON [Wł.].
  2. Dla opcji Pass Through wybrano ustawienie AUTO.
  3. Telewizor podłączono za pośrednictwem gniazda HDMI Output A. 

  W przypadku telewizora Bravia:

  1. Dla opcji BRAVIA Sync Control [Sterowanie usługą BRAVIA Sync] wybrano ustawienie ON [Wł.].
   UWAGA: W przypadku telewizorów firm innych niż SONY funkcja CEC CTRL będzie opatrzona własną nazwą handlową. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem telewizora.