Identyfikator artykułu : 00094585 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jaka jest różnica między aktywnym a pasywnym trybem 3D?

  Niektóre telewizory Sony oferują technologię „aktywnego”, a niektóre „pasywnego” 3D. Oba systemy mają swoje wady i zalety. Więcej informacji poniżej.

  Jakie są wady i zalety aktywnego/pasywnego 3D?


   

   Tryb aktywny

   Tryb pasywny

   Zalety
  • Jakość obrazu w standardzie Full HD
  • Tańszy panel telewizora
  • Łatwiejsza obsługa i większa wygoda
  • Jaśniejszy obraz
  • Tańsze okulary 3D
  • Brak konieczności ładowania akumulatora okularów 3D
   Wady
  • Wymagana ustalona pozycja oglądania
  • Droższe okulary 3D
  • Konieczność ładowania akumulatora okularów 3D
  • Droższy panel telewizora
  • Niższa rozdzielczość (4K: 1080 linii 2K: 540 linii)
  • Nieznacznie widoczne linie na ekranie

  Jaka jest zasada działania obu systemów?


  Aktywna technologia 3D powoduje, że obraz lewy i prawy migają naprzemiennie na ekranie. Soczewki okularów LCD wyposażonych w migawkę aktywną w sposób skoordynowany z obrazem stają się naprzemiennie nieprzejrzyste i przejrzyste. Aby wywołać złudzenie trójwymiaru, gdy wyświetlany jest lewy obraz nagrania 3D na ekranie, lewa soczewka staje się przejrzysta. Zmiana wyświetlania na obraz prawy powoduje zmianę lewej soczewki w nieprzejrzystą, a prawej w przejrzystą. Te zmiany soczewek szkieł okularów sprawiają, że każde oko widza odbiera inny obraz. Mózg łączy te obrazy w jeden obraz 3D.

  Aktywne 3D 
  Pasywna technologia 3D wykorzystuje to samo źródło materiału 3D, jednak wymaga zastosowania specjalnego panelu LCD wyposażonego w technologię polaryzacyjną FPR (Film-type Patterned Retarder). Każdy rząd pikseli tego panelu wyposażono w filtr. Zadaniem tych filtrów jest zmiana orientacji co drugiego rzędu pikseli (np. w poziomie rzędy 1, 3, 5,...; w pionie rzędy 2, 4, 6,...). Patrzenie przez okulary wyposażone w takie same filtry wywołuje zjawisko trójwymiaru.  Pasywne 3D