Identyfikator artykułu : 00125946 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021Drukowanie

Na czym polega różnica między ustawieniem FIXED [Stałe] a VARIABLE [Zmienne] w przypadku wyjścia audio?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ustawienia FIXED (Stałe) i VARIABLE (Regulowane) zmieniają sposób reprodukcji dźwięku przez gniazda AUDIO OUT telewizora.

  • FIXED: dźwięk ma ustalony poziom. Naciskanie przycisków głośności na pilocie telewizora nie powoduje jego zmiany.
  • VARIABLE: głośność dźwięku nie jest stała i zmienia się pod wpływem naciskania przycisków głośności na pilocie telewizora.

  Jak wybrać ustawienie wyjścia dźwięku w telewizorach z platformą Android TV

  Aby wybrać ustawienie wyjścia dźwięku w modelach z platformą Android TV™, wykonaj poniższe czynności. 
  WSKAZÓWKA: jak odróżnić telewizor z platformą Android TV od telewizora bez tej platformy

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ikona Ustawienia Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Obraz i dźwiękWyjście audioWyjście słuchawkowe/audio.
   • Wybierz opcje Dźwięk → Wyjście słuchawkowe/audio.
  4. Wybierz opcję Wyjście audio (stałe) lub Wyjście audio (regulowane), po czym wybierz OK.

  UWAGI: