Identyfikator artykułu : 00089920 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Urządzenie Bluetooth nie zostało rozpoznane w oknie Device Manager [Menedżer urządzeń] po pełnym odzyskiwaniu systemu

    Pozycje Bluetooth Remote Control i Bluetooth Hands-free Audio mogą się wyświetlać z żółtym wykrzyknikiem w oknie Device Manager [Menedżer urządzeń] po przeprowadzeniu pełnego odzyskiwania systemu. 

    Obraz

    Oznacza to, że urządzenie było serwisowane z powodu błędu związanego z kartą sieci bezprzewodowej, ale zaktualizowane sterowniki nie zostały ponownie zainstalowane po odzyskiwaniu systemu.

    Aby rozwiązać ten problem, należy się zapoznać z następującym artykułem: Instalowanie sterowników Wi-Fi i Bluetooth firmy Intel na komputerach serii SVF1421 i SVF1521