Identyfikator artykułu : 00088983 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2017Drukowanie

Dlaczego pełny ekran urządzenia przenośnego nie jest wyświetlany w telewizorze?

  Jeśli pełny ekran urządzenia przenośnego nie jest wyświetlany, można ręcznie dostosować ustawienia jego wyświetlania.

  Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie.
  Jeśli na ekranie telewizora nie można wyświetlić menu HOME [Strona główna], należy nacisnąć przycisk SYNC MENU [Menu synchronizacji] na pilocie i wybrać opcję TV Control [Sterowanie telewizorem], a następnie wybrać menu Home [Strona główna].

  • Wybrać opcje Settings [Ustawienia] / System Settings [Ustawienia systemowe].
  • Wybrać opcję Screen [Ekran], a dla ustawienia Auto Display Area [Automatyczny obszar wyświetlania] wybrać opcję On [Wł.].
  lub
  • Wybrać opcje Settings [Ustawienia] / System Settings [Ustawienia systemowe].
  • Wybrać opcję Screen [Ekran], a dla ustawienia Auto Display Area [Automatyczny obszar wyświetlania] wybrać opcję Off [Wył.].
  • Dla ustawienia Display Area [Obszar wyświetlania] wybrać opcję +1 lub Full Pixel [Wszystkie piksele].