Identyfikator artykułu : 00157845 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Wskaźnik POWER (ZASILANIE) miga na czerwono

  Jeśli wskaźnik POWER (ZASILANIE) miga na czerwoną, głośnik przenośny jest w trybie Protect (OCHRONA). Może to nastąpić w przypadku podłączenia urządzenia niezgodnego z głośnikiem lub w wyniku przegrzania. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

  • SRS-X9
   1. Odłącz przewód zasilający na dwie minuty.
   2. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
  • SRS-X7, SRS-X77, SRS-HG1  
   1. Używając spiczastego przedmiotu, takiego jak szpilka, naciśnij przycisk RESET znajdujący się z tyłu lub u dołu głośnika.
   2. Odłącz przewód zasilający na dwie minuty.
   3. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
  Jeśli po wykonaniu opisanych czynności wskaźnik zasilania nadal miga na czerwono, urządzenie może wymagać naprawy.