Identyfikator artykułu : 00157845 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Wskaźnik POWER (ZASILANIE) miga na czerwono

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli wskaźnik POWER (ZASILANIE) miga na czerwoną, głośnik przenośny jest w trybie Protect (OCHRONA). Może to nastąpić w przypadku podłączenia urządzenia niezgodnego z głośnikiem lub w wyniku przegrzania. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

 • SRS-X9
  1. Odłącz przewód zasilający na dwie minuty.
  2. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
 • SRS-X7, SRS-X77, SRS-HG1  
  1. Używając spiczastego przedmiotu, takiego jak szpilka, naciśnij przycisk RESET znajdujący się z tyłu lub u dołu głośnika.
  2. Odłącz przewód zasilający na dwie minuty.
  3. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
Jeśli po wykonaniu opisanych czynności wskaźnik zasilania nadal miga na czerwono, urządzenie może wymagać naprawy.