Identyfikator artykułu : 00158477 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Wskaźnik POWER (ZASILANIE) miga na zielono

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wskaźnik POWER (ZASILANIE) może migać na zielono w następujących okolicznościach:

  • W przypadku naciśnięcia przycisku PLAY/PAUSE (ODTWÓRZ/WSTRZYMAJ).
  • Regulacja głośności
  • Gdy produkt odbiera sygnał od pilota

Jest to normalne zjawisko.