Identyfikator artykułu : 00158477 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Wskaźnik POWER (ZASILANIE) miga na zielono

    Wskaźnik POWER (ZASILANIE) może migać na zielono w następujących okolicznościach:

    • W przypadku naciśnięcia przycisku PLAY/PAUSE (ODTWÓRZ/WSTRZYMAJ).
    • Regulacja głośności
    • Gdy produkt odbiera sygnał od pilota

    Jest to normalne zjawisko.