Identyfikator artykułu : 00081009 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Gdy telewizor pracuje w trybie czuwania, dioda podświetlenia zmienia kolor na czerwony lub pomarańczowy.

    Jeśli funkcja Timer [Wyłącznik czasowy] jest aktywna, dioda będzie świeciła na pomarańczowo.

    UWAGA: Timer [Wyłącznik czasowy] = Sleep Timer [Wyłącznik automatyczny] / On Timer [Włącznik automatyczny] / Reminder [Przypomnienie] / REC Timer [Włącznik nagrywania] / Picture Frame [Ramka do zdjęć].

    Jeśli funkcja Recording (REC) [Nagrywanie (REC)] jest aktywna, dioda będzie świeciła na czerwono.

     

    Aby  wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie, a następnie wybrać  opcję Illumination LED [Dioda podświetlenia] >Off [Wył.].