Identyfikator artykułu : 00080289 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

W jaki sposób naładować telefon komórkowy podłączony za pomocą kabla HDMI, gdy telewizor pracuje w trybie czuwania

  Aby móc ładować telefon komórkowy, gdy telewizor pracuje w trybie czuwania, należy wybrać dla opcji MHL charging during standby [Ładowanie za pomocą MHL w trybie czuwania] ustawienie On [Wł.], postępując zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Włącz telewizor.
  2. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie telewizora.
  3. Wybrać opcję  Settings [Ustawienia].
  4. Wybrać opcję External inputs [Wejścia zewnętrzne].  
  5. Wybrać dla opcji  MHL charging during Power Off [Ładowanie za pomocą MHL w trybie czuwania] ustawienie On [Wł.], aby móc ładować telefon, gdy telewizor pracuje w trybie czuwania.