Identyfikator artykułu : 00077442 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Na czym polega funkcja Fast Zapping [Szybkie przełączanie pomiędzy kanałami] i jak ją włączyć?

    Wybrany program można łatwo znaleźć lub ustawić na liście programów (lub liście ulubionych kanałów), naciskając przycisk CH +/-.

    Funkcję Fast Zapping [Szybkie przełączanie pomiędzy kanałami] można włączyć na dwa sposoby:


    • Nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie podczas oglądania telewizji, następnie wybrać opcję Fast Zapping [Szybkie przełączanie pomiędzy kanałami] → On [Wł.].
    • Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać opcję → Settings [Ustawienia] → System Settings [Ustawienia systemowe] → Fast Zapping [Szybkie przełączanie pomiędzy kanałami] → On [Wł.].