Identyfikator artykułu : 00079213 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Jak można zmniejszyć rozmycie kolorów na obrysie zdjęcia?

  Kolor światła zależy od długości fali, a ponieważ fale o różnej długości przechodzą przez obiektyw z różną prędkością zaobserwować można zjawisko dyspersji. W rezultacie punkt ogniskowania poszczególnych kolorów nie znajduje się na tej samej płaszczyźnie ogniskowej. W aparacie sprawia to, że punkty ogniskowania niektórych kolorów znajdują się nieznacznie przed matrycą, a w przypadku innych kolorów nieznacznie za matrycą (podłużna aberracja chromatyczna). Dodatkowo fale o różnej długości różnie zachowują się w przypadku powiększenia, co powoduje przesunięcie punktu ogniskowania w prawo lub lewo względem osi optycznej (poprzeczna aberracja chromatyczna).

  Podłużna aberracja chromatyczna.    Poprzeczna aberracja chromatyczna.

  Razem oba typy aberracji mogą spowodować wypaczenie koloru zarejestrowanych obrazów, co przejawia się występowaniem niepożądanej kolorowej „obwódki” między jasnymi i ciemnymi obszarami zdjęcia.

  UWAGA:

  Aby zminimalizować występowanie podłużnej aberracji chromatycznej, która przejawia się jako purpurowe lub zielonkawe rozmycie w rozogniskowanych obszarach, zaleca się zmniejszenie apertury obiektywu o 1 lub 2 wielkości. Używanie obiektywu z całkowicie otwartą przysłoną zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kolorowej obwódki.

  Ponieważ efekt ten zależy od warunków, w jakich wykonywane jest zdjęcie, należy również sprawdzić, czy zmiana ogniskowej, odległości dla ustawienia ostrości lub kompozycji powoduje jego zmniejszenie.

  Obraz

  Poprzeczna aberracja chromatyczna występuje wówczas, gdy różne kolory padające pod kątem są zogniskowane na tej samej płaszczyźnie, ale w różnych położeniach, co daje efekt przeciwstawnej podwójnej obwódki (cyjan/magenta, niebieski/żółty) i jest bardziej wyraźna w rogach kadru.

  W przeciwieństwie do podłużnej aberracji chromatycznej zmniejszenie apertury obiektywu nie wyeliminuje takich obwódek.

  Jednak większość aparatów Sony z wymiennymi obiektywami (SLT, NEX, ILCE) potrafi w pewnym stopniu automatycznie kompensować ten efekt z wykorzystaniem obsługiwanych systemów obiektywów Sony. Upewnić się, że opcja Lens Compensation [Kompensacja obiektywu] — Chromatic Aberration [Aberracja chromatyczna] jest ustawiona na AUTO w aparacie lub menu konfiguracji aparatu. Szczegółowe informacje dla konkretnych aparatów można znaleźć w podręczniku.

  Menu wyboru kompensacji obiektywu.

  Przykład kompensacji obiektywu.