Identyfikator artykułu : 00077327 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2017

Po włożeniu aparatu do obudowy podwodnej wewnątrz powstaje para wodna.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Powstawania pary wodnej można uniknąć poprzez wkładanie aparatu do obudowy podwodnej w miejscu gdzie różnica temperatur jest mała, a powietrze jest suche, o niewielkiej wilgotności.

Ze względu na to, że obudowa podwodna jest hermetyczna, w przypadku wysokiej wilgotności wewnątrz obudowy i dużej różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz, w obudowie może powstać para wodna.
Jeśli część obudowy podwodnej przeznaczona na obiektyw zostanie wystawiona na zimne powietrze, w wyniku różnicy temperatur może również powstać para wodna.

Aby uniknąć powstawania pary wodnej:
  • Wkładać aparat do obudowy podwodnej w miejscu suchym lub o niskiej wilgotności.
  • Powstawanie pary można również ograniczyć poprzez zastosowanie wkładek zapobiegających skraplaniu pary wodnej AKA-AF1 (sprzedawane oddzielnie).

Dodatkowe informacje o użyciu wkładki zapobiegającej skraplaniu wilgoci (AKA-AF1) można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:
Użycie wkładki zapobiegającej skraplaniu wilgoci (AKA-AF1)