Identyfikator artykułu : 00077327 / Ostatnia modyfikacja : 02.05.2022Drukowanie

Po włożeniu aparatu do obudowy podwodnej wewnątrz powstaje para wodna.

  Powstawania pary wodnej można uniknąć poprzez wkładanie aparatu do obudowy podwodnej w miejscu gdzie różnica temperatur jest mała, a powietrze jest suche, o niewielkiej wilgotności.

  Ze względu na to, że obudowa podwodna jest hermetyczna, w przypadku wysokiej wilgotności wewnątrz obudowy i dużej różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz, w obudowie może powstać para wodna.
  Jeśli część obudowy podwodnej przeznaczona na obiektyw zostanie wystawiona na zimne powietrze, w wyniku różnicy temperatur może również powstać para wodna.

  Aby uniknąć powstawania pary wodnej:
  • Wkładać aparat do obudowy podwodnej w miejscu suchym lub o niskiej wilgotności.
  • Powstawanie pary można również ograniczyć poprzez zastosowanie wkładek zapobiegających skraplaniu pary wodnej AKA-AF1 (sprzedawane oddzielnie).

  Dodatkowe informacje o użyciu wkładki zapobiegającej skraplaniu wilgoci (AKA-AF1) można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:
  Użycie wkładki zapobiegającej skraplaniu wilgoci (AKA-AF1)