Identyfikator artykułu : 00059274 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2017Drukowanie

Obrazy zarejestrowane pod wodą wyglądają na zniekształcone.

    Ponieważ aparat jest wyposażony w obiektyw sferyczny, który umożliwia stosowanie obudowy podwodnej o mniejszych rozmiarach, zarejestrowane pod wodą obrazy podłużnych przedmiotów mogą wyglądać na zniekształcone lub mniej wyraźne w porównaniu z obrazami zarejestrowanych w normalnych warunkach. Jest to spowodowane załamaniem światła w wodzie. Jest to normalne zjawisko, nieoznaczające awarii.

    UWAGI:

    • W przypadku modeli HDR-AS10/15 można użyć obudowy do rejestracji obrazów w wysokiej jakości pod wodą przeznaczonej do pakietu wymiennych drzwiczek AKA-RD1 (sprzedawanego osobno), umożliwiającej rejestrację wyraźnych i pozbawionych odkształceń obrazów pod wodą.
    • Obecnie pakiet wymiennych drzwiczek nie jest dostępny dla modelu HDR-AS30V.