Identyfikator artykułu : 00077567 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Error: Information of the computer where data is to be saved is not set to the device. [Błąd: Urządzenie nie zawiera informacji o komputerze, na którym mają zostać zapisane dane].

  Ten komunikat zostanie wyświetlony na aparacie, jeśli nie został on podłączony do komputera w celu przeprowadzenia początkowej konfiguracji, aby aktywować funkcję komunikacji bezprzewodowej. Przed rozpoczęciem bezprzewodowego przesyłu danych aparat należy najpierw skonfigurować w programie PlayMemories Home w celu aktywacji ustawień komunikacji bezprzewodowej.

  Należy wykonać kroki opisane poniżej.

  1. Wyłączyć aparat.
  2. Uruchomić aplikację PlayMemories Home na komputerze.
  3. Podłączyć aparat do portu USB komputera za pomocą kabla USB dostarczonego w zestawie.
  4. Włączyć aparat.

  UWAGA: Program PlayMemories Home rejestruje aparat i wykrywa jego funkcję komunikacji bezprzewodowej.