Identyfikator artykułu : 00082306 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Bezprzewodowe parowanie klawiatury z komputerem

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby bezprzewodowo sparować zdejmowaną klawiaturę z komputerem, należy wykonać poniższe czynności.

WAŻNE:

  • Tę czynność należy wykonać, gdy użytkownik jest zalogowany jako Administrator lub na konto z uprawnieniami Administratora.
  • Przed rozpoczęciem procesu parowania należy sprawdzić, czy bateria klawiatury jest w pełni naładowana.

1. Przesunąć przełącznik zasilania klawiatury do pozycji TOUCH PAD OFF [Panel dotykowy wyłączony].

Obraz

2. Otworzyć okno File Explorer [Eksplorator plików]. .

3. W oknie File Explorer [Eksplorator plików] wyszukać folder C:\Windows\Drivers\EXE.

4. W oknie folderu C:\Windows\Drivers\EXE dwukrotnie kliknąć pozycję PAIRING_TOOL [Narzędzie do parowania], a następnie kliknąć opcję Pairing [Parowanie].

5. Po wyświetleniu się komunikatu o treści Start Pairing [Rozpocznij parowanie], przycisnąć i przytrzymać kombinację klawiszy CTRL+Esc, a następnie przesunąć przełącznik zasilania klawiatury do pozycji On [Wł.].

6. Po zakończeniu parowania wyświetli się komunikat o poprawnym połączeniu z klawiaturą.

Jeśli proces parowania zakończy się niepowodzeniem, należy powtórzyć kroki 1, 4 i 5 opisane powyżej, aby ponownie spróbować sparować klawiaturę z komputerem.