Identyfikator artykułu : 00061169 / Ostatnia modyfikacja : 13.12.2013Drukowanie

Ustawienie Sound Field [Pole dźwiękowe] urządzenia audio zmienia się automatycznie

    Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku włączenia w telewizorze funkcji Scene Select [Wybór sceny]. Włączenie funkcji Scene Select [Wybór sceny] powoduje automatyczną zmianę ustawienia Sound Field [Pole dźwiękowe] systemu audio.

    Aby zapobiec automatycznej zmianie ustawienia Sound Field [Pole dźwiękowe], należy wyłączyć opcję Scene Select [Wybór sceny].