Identyfikator artykułu : 00061200 / Ostatnia modyfikacja : 13.12.2013Drukowanie

Aplikacja kina domowego wyświetla komunikat Currently not available [Obecnie niedostępne]

  Ten komunikat wyświetla się w następujących przypadkach:

  • Aktywna funkcja Test Tone [Ton testowy] lub Auto Calibration [Kalibracja automatyczna] systemu audio
  • Jeden lub więcej głośników wymaganych przez funkcję Sound Field [Pole dźwiękowe] został wyłączony z poziomu systemu audio
  • Do systemu audio podłączono słuchawki
  • Funkcja Multi In [Wejście uniwersalne] systemu audio jest aktywna

  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi systemu audio.