Identyfikator artykułu : 00062455 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2017Drukowanie

Funkcja Eye AF [Automatyczne ustawianie ostrości uruchamiane zbliżeniem oka].

  Funkcja Eye AF [Automatyczne ustawianie ostrości uruchamiane zbliżeniem oka] nie działa w następujących przypadkach:

  • Jeżeli opcja Focus Mode [Tryb ustawiania ostrości] jest ustawiona na wartość Continuous AF [Ciągłe ustawianie ostrości] lub Manual Focus [Ręczne ustawianie ostrości].
  • Gdy fotografowana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy włosy zasłaniają oczy fotografowanej osoby.
  • Gdy oczy fotografowanej osoby są zamknięte.
  • Gdy fotografowana osoba znajduje się w cieniu.
  • Gdy obraz fotografowanej osoby jest nieostry.
  • W warunkach słabego oświetlenia lub podświetlenia.
  • Gdy aparat nie może wykryć twarzy fotografowanej osoby.