Identyfikator artykułu : 00055098 / Ostatnia modyfikacja : 13.04.2017Drukowanie

Często zadawane pytania na temat technologii Intel Anti-Theft

  Często zadawane pytania na temat technologii Intel Anti-Theft

  A. Pytania ogólne

  1. Co to jest technologia Intel Anti-Theft?

   Intel Anti-Theft to usługa oferująca wielopoziomowe zabezpieczenia będące połączeniem funkcji układu scalonego komputera przenośnego oraz subskrypcji w serwisie sieciowym. Funkcja ta zapewnia ochronę prywatnych danych i zabezpiecza przed kradzieżą poprzez stosowanie zdalnej blokady, szyfrowania za pomocą oprogramowania Secure Data Vault oraz innych wbudowanych zabezpieczeń przeciw kradzieży. W przypadku kradzieży zabezpieczonego komputera przenośnego, klient może zdalnie zablokować i/lub wykasować poufne dane przechowywane w wybranym, zabezpieczonym folderze. Odzyskany komputer przenośny można odblokować, a dane odzyskać poprzez wpisanie hasła.

   Więcej informacji na temat funkcji Intel AT można znaleźć na stronie internetowej tej usługi

  2. Które modele VAIO obsługują technologię Intel Anti-Theft?

   Usługę Intel AT można włączyć tylko na wybranych modelach VAIO:

   • SVT11, SVT13, SVT15
   • SVS13 (tylko modele na rynek europejski)
   • SVS15 (tylko modele na rynek europejski)
   • Pro 11 i Pro 13
   • Duo 11 i Duo 13
  3. Czy cena urządzenia VAIO obsługującego technologię iAT obejmuje również subskrypcję usługi?

   • Wszystkie aktualnie dostępne modele sprzedawane są z 90 dniową wersją testową.
  4. Dlaczego w menu Start i narzędziu VAIO Care widoczna jest pozycja rejestracji w usłudze Intel Anti-Theft?

   Pozycje te pozwalają na rozpoczęcie subskrypcji usługi Intel Anti-Theft poprzez wybranie opcji Activate now [Aktywuj teraz].

  5. Kto zapewnia wsparcie techniczne dla usługi Intel Anti-Theft?

   Firma Intel zapewnia bezpośrednie wsparcie techniczne dla usługi Intel Anti Theft. 
   Dostępne są następujące formy wsparcia technicznego:

   • Strona internetowa:
    Wejść na stronę http://atservice.intel.com/ i przejść do sekcji FAQ [Często zadawane pytania].
   • Linia telefoniczna: Informacje kontaktowe do linii wsparcia technicznego firmy Intel
    Uwaga:
    • Wsparcie techniczne dostępne jest w lokalnych godzinach pracy w następujących językach: angielski, hiszpański, portugalski, francuski, niemiecki, włoski i rosyjski.
    • Wsparcie techniczne w języku angielskim dostępne jest poza lokalnymi godzinami pracy.
    • Firma Intel pracuje nad wdrożeniem rozwiązania z wykorzystaniem darmowej linii wsparcia technicznego, która zastąpi aktualny plan taryfowy.
  6. W jakich przypadkach konsultanci firmy Sony powinni kierować klienta do pracowników wsparcia technicznego firmy Intel?

   Pracownicy wsparcia technicznego firmy Sony mogą odpowiedzieć na podstawowe pytania, takie jak pytania w niniejszym dokumencie.

   W przypadku pytań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie, problemów napotkanych w czasie wykonywania opisanych tu kroków lub w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy kontaktować się z pracownikami wsparcia technicznego firmy Intel.


  B. Pytania dotyczące sposobu korzystania z usługi

  1. Jak można czasowo zawiesić ochronę Intel AT?

   Uwaga: Aby zapobiec uruchomieniu zabezpieczeń przed kradzieżą w czasie naprawy komputera, należy zawiesić działania usług Anti-Theft przed przekazaniem komputera do naprawy. Zablokowane komputery dostarczone do centrum naprawczego mogą zostać odesłane bez realizacji naprawy. Może to się wiązać z dodatkowymi opłatami za transport.

   Ważne: Jeżeli nie można zawiesić działania usługi iAT przed odesłaniem do naprawy, należy udostępnić hasło iAT pracownikom centrum naprawczego. Dotyczy to sytuacji, w których komputer nie może zostać uruchomiony w systemie Windows lub synchronizacja z serwerem firmy Intel jest niemożliwa.

   Działanie usługi Intel Anti-Theft można zawiesić wykonując następujące dwa kroki:

   1. Wejść na stronę https://atservice.intel.com
    1. Zalogować się korzystając z adresu e-mail i hasła wpisanego w czasie rejestracji.
    2. Wybrać odpowiednie urządzenie z listy rozwijanej w górnym prawym rogu.

    3. Kliknąć przycisk Suspend/Unsubscribe Service [Zawieś/przerwij subskrypcję].

    4. Kliknąć przycisk Suspend [Zawieś] w wyświetlonym oknie podręcznym.

    5. Odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające wybrane wcześniej przez klienta.

   2. Zsynchronizować ustawienia serwera w systemie Windows
    1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na żółtej ikonie usługi Intel Anti-Theft na pasku zadań.
    2. Wybrać pozycję Synchronize Settings with Server [Synchronizuj ustawienia z serwerem].

    3. Odczekać do zakończenia synchronizacji.
    4. Sprawdzić, czy ikona usługi Intel Anti-Theft zmieniła kolor na szary.

     Usługa Intel Anti-Theft została zawieszona, a komputer jest gotowy do przekazania do naprawy.

   Ważne: Jeżeli nie można zawiesić działania usługi Intel Anti-Theft przed odesłaniem do naprawy, należy udostępnić hasło iAT pracownikom centrum naprawczego. Dotyczy to sytuacji, w których komputer nie może zostać uruchomiony w systemie Windows lub synchronizacja z serwerem firmy Intel jest niemożliwa.

  2. Jak działa mechanizm blokady urządzenia?

   Jeżeli urządzenie zostało utracone lub są podstawy by przypuszczać, że zostało skradzione, może ono zostać zablokowane na jeden z dwóch sposobów:

   1. Urządzenie można ustawić jako zablokowane na stronie Intel® Anti-Theft Service, co spowoduje jego zablokowanie w czasie kolejnej synchronizacji z usługą. Urządzenie automatycznie synchronizuje się z usługą, gdy jest podłączone do Internetu.
   2. Jeżeli urządzenie nie wykona synchronizacji w ciągu określonej przez użytkownika liczby dni, usługa Intel® Anti-Theft zablokuje urządzenie. Blokada uruchamiana po upływie określonego czasu korzysta z zegara sprzętowego, co zapobiega obejściu blokady przez osoby nieupoważnione.
  3. Jak można zablokować komputer przenośny w przypadku zgubienia lub kradzieży?

   Należy wykonać poniższe czynności:

   1. Zalogować się na swoje konto z dowolnego komputera.
   2. Kliknąć na wybrany komputer przenośny.
   3. Kliknąć zakładkę Lock / Unlock PC [Blokuj/odblokuj komputer].
   4. Kliknąć czerwony przycisk Lock PC [Blokuj komputer] i zamknąć zakładkę.
   5. Komputer zostanie zablokowany w trakcie następnego połączenia z Internetem i automatycznej synchronizacji z Usługą.
  4. Jak można odblokować odzyskany komputer przenośny?

   Należy wykonać poniższe czynności:

   1. Zalogować się na swoje konto z innego komputera.
   2. Kliknąć zakładkę Lock / Unlock PC [Blokuj/odblokuj komputer].
   3. Kliknąć przycisk Unlock [Odblokuj] i zamknąć zakładkę.
   4. Włączyć odzyskany komputer.
   5. Wpisać „1”, aby użyć frazy szyfrującej lub hasła odblokowującego.
   6. Wpisać hasło odblokowujące.
   7. Komputer uruchomi się normalnie.
  5. Komputer został poddany naprawie.
   Jak można ponownie uruchomić ochronę w usłudze Intel AT?

   Sposób postępowania zależy od wymienionych podzespołów:

   • Płyta główna
    • Odinstalować usługę AT w menu Control Panel [Panel sterowania] > Uninstall or change program [Odinstaluj lub zmień program] -> Uninstall [Odinstaluj].
     • Program Intel Anti-Theft Service Secure Data Vault i
     • Usługa Intel Anti-Theft.
    • Uruchomić ponownie komputer.
    • Za pomocą ikony Intel AT Service Sign-up [Rejestracja w usłudze Intel AT] (znajdującej się na pasku VAIO Gate) ponownie zasubskrybować usługę.
   • Pamięć masowa (dysk HDD, SSD lub oba)
    • Zalogować się na koncie usługi Intel AT (https://atservice.intel.com).
    • Wybrać zakładkę Reinstall Device Software [Ponowna instalacja oprogramowania na urządzeniu].
    • Pobrać narzędzie.
   • Płyta główna i urządzenie pamięci masowej
    • Za pomocą ikony Intel AT Service Sign-up [Rejestracja w usłudze Intel AT] (znajdującej się na pasku VAIO Gate) ponownie zasubskrybować usługę.
   • Pozostałe podzespoły
    • Wymiana innych podzespołów nie powinna wpłynąć na działanie usługi Intel AT. Zalogować się na koncie usługi Intel AT (https://atservice.intel.com) i zakończyć zawieszenie usługi.
  6. Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi usługi Intel Anti-Theft?

   Instrukcję obsługi można pobrać ze strony usługi Intel AT:
   https://atservice.intel.com/downloadUserGuide.action