Identyfikator artykułu : 00059862 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Nie można zwolnić migawki, nie można robić zdjęć (DSC)

Nie można zwolnić migawki, nie można robić zdjęć (DSC)

  W warunkach wymienionych niżej zwolnienie migawki w aparacie może być niemożliwe:
  Akumulator jest niemal rozładowany.
  Nie można ustawić ostrości na obiekcie.
  Lampa błyskowa nie została jeszcze naładowana.
  Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna są pełne.

  Jeśli po wyeliminowaniu tych przyczyn nadal nie można zwolnić migawki, należy ponownie zainicjować aparat.

  1.Otworzyć menu.

  2.Przejść do menu Setup [Konfiguracja].

  menu ustawień w aparacie DSC
   

  3. Wybrać opcję Main Settings [Ustawienia główne], a następnie opcję Initialize [Inicjuj].

  Opcja Inicjuj w aparacie DSC

  4. Wybrać opcję OK, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w aparacie DSC

  Należy wykonać następujący test:

  • Ustawić w aparacie tryb Auto [Automatyczny].

  tryb Auto [Automatyczny] w aparacie DSC

  • Wykonać zdjęcie próbne obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od aparatu, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W.

  zdjęcie próbne wykonywane aparatem DSC

  Jeżeli nie można ustawić ostrości i zwolnienie migawki jest w dalszym ciągu niemożliwe, aparat prawdopodobnie jest niesprawny i może wymagać naprawy.