Identyfikator artykułu : 00184689 / Ostatnia modyfikacja : 28.08.2019Drukowanie

Brak połączenia z Internetem, gdy aktywny jest protokół IPv6.

  Błąd: Pojawia się komunikat „Sprawdź połączenie z Internetem”.

  Uwaga: Jeśli telewizor jest z systemem Android 8.0 Oreo lub wyższym, ustawienie IPv6 (ON/OFF) nie jest już dostępne.

  Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli dostawca Internetu (ISP) lub strona internetowa nie są zgodne z IPv6.

   

  Telewizory z platformą Android TV:

  1. W pierwszej kolejności sprawdź Stan sieci.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
   4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
   5. Wybierz opcję Stan sieci.
  2. Jeśli w polu Dostęp do Internetu pojawia się informacja IPv4:OK IPv6:Niepowodzenie, zmień ustawienie IPv6 na Wył., wykonując poniższe czynności.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
   4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
   5. Wybierz opcję Ustawienia IPv6.
   6. Dla opcji Włączyć IPv6? wybierz ustawienie Nie.

  Modele wprowadzone na rynek w 2014 r.

  Zmień ustawienie IPv6 na Wył., wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Ustawienia IPv6.
  5. Wybierz opcję Ustaw połączenie IPv6.
  6. Wybierz opcję Nie.