Identyfikator artykułu : 00184689 / Ostatnia modyfikacja : 21.08.2018

Brak połączenia z Internetem, gdy aktywny jest protokół IPv6.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Błąd: Pojawia się komunikat „Sprawdź połączenie z Internetem”.


Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli dostawca Internetu (ISP) lub strona internetowa nie są zgodne z IPv6.

Telewizory z platformą Android TV:

 1. W pierwszej kolejności sprawdź Stan sieci.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  5. Wybierz opcję Stan sieci.
 2. Jeśli w polu Dostęp do Internetu pojawia się informacja IPv4:OK IPv6:Niepowodzenie, zmień ustawienie IPv6 na Wył., wykonując poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  5. Wybierz opcję Ustawienia IPv6.
  6. Dla opcji Włączyć IPv6? wybierz ustawienie Nie.

Modele wprowadzone na rynek w 2014 r.

Zmień ustawienie IPv6 na Wył., wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Sieć.
 4. Wybierz opcję Ustawienia IPv6.
 5. Wybierz opcję Ustaw połączenie IPv6.
 6. Wybierz opcję Nie.