Identyfikator artykułu : 00167876 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Jak wyświetlić okno „Menedżer urządzeń”

    Sposób wyświetlania okna Menedżer urządzeń zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu okna Menedżer urządzeń, kliknij poniżej odpowiednie hiperłącze.