Identyfikator artykułu : 00067249 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

W oknie Device Manager [Menedżer urządzeń] widoczne są dwa sterowniki IWD Bus Enumerator [Moduł wyliczający magistrali IWD], a jeden z nich oznaczony jest symbolem błędu

    Po aktualizacji do systemu operacyjnego Windows 8.1 może wystąpić problem związany z pojawieniem się dwóch sterowników IWD Bus Enumerator [Moduł wyliczający magistrali IWD] w oknie Device Manager [Menedżer urządzeń]. Jeden z nich oznaczony jest symbolem błędu (żółta ikona z wykrzyknikiem).

    Obraz

    Aby rozwiązać ten problem, kliknąć prawym przyciskiem myszy sterownik IWD Bus Enumerator [Moduł wyliczający magistrali IWD] oznaczony żółtą ikoną z wykrzyknikiem, a następnie wybrać opcję Uninstall [Odinstaluj]. Sterownik zostanie usunięty.

    Problem nie będzie występował po usunięciu urządzenia z błędem.

    UWAGA: Problem ten jest badany przez firmy Sony i Microsoft. Niniejsze rozwiązanie zostanie zaktualizowane z chwilą udostępnienia nowych informacji.