Identyfikator artykułu : 00077699 / Ostatnia modyfikacja : 23.10.2020Drukowanie

Podczas korzystania z mikrofonu stereo ECM-XYST1M szum wiatru nie jest redukowany.

    Funkcja redukcji szumów w aparacie działa tylko w przypadku wbudowanego mikrofonu. Nie działa natomiast w przypadku opcjonalnego mikrofonu ECM-XYST1M. Aby redukować szum wiatru podczas korzystania z tego opcjonalnego mikrofonu, można użyć wbudowanego filtra niskich częstotliwości mikrofonu oraz dostarczonej osłony.

    Umieścić dostarczoną w zestawie osłonę na szczycie mikrofonu, aby zredukować szum spowodowany wiatrem lub oddechem.

    Obraz

    Jeśli szum wiatru jest nadal zbyt silny, należy ustawić przełącznik NORM/LOW CUT [Normalna/niska częstotliwość] mikrofonu ECM-XYST1M w położeniu Low Cut [Niska częstotliwość].

    Obraz