Identyfikator artykułu : 00255032 / Ostatnia modyfikacja : 07.12.2020Drukowanie

Radio samochodowe: jak wyłączyć tryb DEMO

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Sposób wyłączania trybu DEMO zależy od modelu. Jeśli Twoje urządzenie nie jest wymienione poniżej lub jeśli nie możesz wyłączyć trybu DEMO, wykonując poniższe instrukcje, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczaną z urządzeniem. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.

  Aby wyłączyć tryb DEMO, wybierz jedną z poniższych metod, odpowiednią dla posiadanego urządzenia.

  Seria XAV

  Metoda 1

  1. Naciśnij przycisk HOME na urządzeniu.
  2. Dotknij opcji Settings (Ustawienia).
  3. Dotknij opcji General (Ogólne).
  4. Dotknij opcji Demo i zmień ustawienie na OFF (Wył.).

  Metoda 2

  1. Naciśnij przycisk HOME na urządzeniu.
  2. Dotknij opcji Settings (Ustawienia).
  3. Dotknij opcji Screen Settings (Ustawienia ekranu).
  4. Dotknij opcji Demo i zmień ustawienie na OFF (Wył.).

  Seria MEX

  Metoda 1

  1. Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję DISPLAY.
  2. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję GENERAL (Ogólne).
  3. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję SET DEMO (Ustaw demo).
  4. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję SET DEMO-OFF (Ustaw demo-wył.).
  5. Naciśnij przycisk BACK (wstecz), aby wrócić do poprzedniego ekranu.

  Metoda 2

  1. Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję DISPLAY.
  2. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję DEMO.
  3. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję DEMO-OFF (Demo-wył.).
  4. Naciśnij przycisk BACK (wstecz), aby wrócić do poprzedniego ekranu.

  Metoda 3

  1. Naciśnij przycisk OFF na radiu samochodowym, aby wyświetlić zegar.
  2. Na dwie sekundy naciśnij przycisk SELECT.
  3. Kiedy pojawi się ekran konfiguracji, naciskaj przycisk SELECT, aż pojawi się wskazanie DEMO.
  4. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję DEMO-ON (Demo-wł.) lub DEMO-OFF (Demo-wył).
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT. Wyświetlacz powróci do normalnego trybu odtwarzania/odbioru.