Identyfikator artykułu : 00306561 / Ostatnia modyfikacja : 25.03.2024Drukowanie

Czy można edytować pliki „.VOB” lub przekształcać je na inny format?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Do edycji plików .VOB i ich przekształcania na inny format potrzebny jest program innego producenta. Wyszukiwanie w Internecie pozwoli znaleźć szereg aplikacji innych producentów przeznaczonych do tych celów. Firma Sony nie poleca ani nie promuje żadnej konkretnej marki oprogramowania innych producentów.