Identyfikator artykułu : 00168392 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak zainstalować sterowniki USB

  Wykonaj tę procedurę, aby ponownie zainstalować sterowniki USB.

  WAŻNE: Tę procedurę należy wykonywać po zalogowaniu się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania, w sekcji Wybierz kategorię dwukrotnie kliknij ikonę Wydajność i konserwacja.
  3. W oknie Wydajność i konserwacja, w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania, dwukrotnie kliknij ikonę System.
  4. W oknie Właściwości systemu kliknij zakładkę Sprzęt.
  5. Na karcie Sprzęt, w grupie Menedżer urządzeń kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  6. W oknie Menedżer urządzeń dwukrotnie kliknij listę Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
  7. Wskaż na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej odpowiedni kontroler hosta.
  8. Kliknij opcję Akcja na pasku menu.
  9. W menu Akcja kliknij opcję Odinstaluj.
  10. W oknie Potwierdzenie usunięcia urządzenia kliknij przycisk OK.
  11. Uruchom ponownie komputer.

   UWAGI: