Identyfikator artykułu : 00168359 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak ponownie zainstalować sterowniki USB.

  Aby ponownie zainstalować sterowniki USB, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Menedżer urządzeń.Obraz

   UWAGI: Menedżer urządzeń jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Menedżer urządzeń.

  2. W oknie Menedżer urządzeń dwukrotnie kliknij listę Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby rozwinąć wybór. Obraz
  3. Wskaż na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej odpowiednie urządzenie USB.
  4. Kliknij urządzenie USB prawym przyciskiem myszy. Następnie kliknij opcję Odinstaluj.

   UWAGA:  Urządzenie USB można też odinstalować z poziomu menu Akcja.

   Obraz
  5. W oknie Potwierdzenie dezinstalacji urządzenia kliknij przycisk OK. Obraz
  6. Uruchom ponownie komputer.
  7. Po ponownym uruchomieniu system operacyjny wyszuka urządzenie i automatycznie zainstaluje sterowniki.

   UWAGA:  Jeśli pojawi się pytanie o źródło dysku instalacyjnego sterownika, w oknie Dodaj nowy sprzęt wpisz C:\Windows\inf.